baner

Skargi i wnioski

Autor publikacji: Administrator
Dana Publikacji: 14.06.2023
Dana Modyfikacji: 14.06.2023

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii i Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii lub osoby upoważnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce do załatwiania spraw w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce na czas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce oraz Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy : poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

 

Drukuj