baner

Informacje o podmiocie

Autor publikacji: piw1415
Dana Publikacji: 05.06.2023
Dana Modyfikacji: 07.06.2023

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce działa w szczególności na podstawie: ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t. z późn. zm.) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi Nr 3, poz. 3, z późn. zm.); Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce.

Drukuj